waga obok mężczyzny w garniturze

Kancelaria Adwokacka — Kalisz

Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Kaczmarka znajduje się w Kaliszu. Wraz ze współpracownikami zapewniamy wsparcie prawne osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Usługi świadczymy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży, kwalifikacje zawodowe i profesjonalizm, który umożliwia podchodzenie do każdej sprawy z należytą starannością i w indywidualny sposób.

Dzięki temu wnikliwie poznajemy problemy, z którymi mierzą się Klienci i, korzystając z przy tym z narzędzi dopuszczalnych przez prawo, pomagamy w ich rozwiązaniu lub złagodzeniu. Uwzględniamy przy tym nie tylko Twój bieżący interes, ale także ogólną sytuację, ponieważ działania prawnika podjęte w ramach konkretnego postępowania, w przyszłości mogą rzutować również na inne dziedziny życia.

Ius est ars boni et aequi
- prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

 

Zakres świadczonych usług

Zajmujemy się:

  • prawem cywilnym,
  • prawem administracyjnym,
  • prawem karnym,
  • prawem rodzinnym — w tym także rozwodami i pozwami rozwodowymi,
  • sprawami spadkowymi,
  • prawem pracy,
  • pomocą prawną dla kredytobiorców we frankach,
  • prawem gospodarczym,
  • prawem nieruchomości.

We współpracy z Klientami kancelaria prawna działa w dyskretny sposób, zdając sobie sprawę z tego, że poszczególne zagadnienia wymagają należytej delikatności i zaufania pomiędzy poszczególnymi podmiotami a adwokatem reprezentującym ich interesy.

Wspieramy Cię na etapie przygotowawczym, w trakcie sprawy, a także pomagamy uporządkować wszystkie kwestie po zakończeniu postępowania. Kancelaria prawna wyjaśnia poszczególne zagadnienia prawne, możliwe rozwiązania oraz wynikające z nich konsekwencje, abyś na każdym etapie działania był świadomy tego, co się dzieje i jak działania podejmowane w sferze prawnej kreują rzeczywistość.

 

Obsługa przedsiębiorców

Zapewniamy obsługę przedsiębiorców zarówno w formie stałej, jak i jednorazowej współpracy. Adwokaci świadczą m.in. pomoc prawną w zakresie tworzenia i rejestracji spółek w Kaliszu i okolicznych miejscowościach, spraw likwidacji, działań upadłościowo-naprawczych oraz sporządzania i opiniowania projektów umów. Reprezentujemy również interesy Klientów w postępowaniach gospodarczych.

rozmowa przy młotku sędziowskim
dwóch mężczyzn w garniturach w trakcie rozmowy

Prawo cywilne

Oferujemy wsparcie w sprawach cywilnych. Zajmujemy się m.in. opracowywaniem umów i opinii prawnych, przygotowywaniem wniosków, pozwów czy apelacji oraz prowadzeniem spraw o odszkodowania i zapłatę. Zapewniamy również doradztwo i reprezentację interesów Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Prawo karne

Oferujemy reprezentację interesów Klientów w sprawach z zakresu prawa karnego. Zapewniamy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w trakcie procesu karnego. Udzielamy wsparcie merytorycznego podejrzanym i oskarżonym. Reprezentujemy przed sądem oskarżonych, ale również oskarżycieli posiłkowych oraz osoby pokrzywdzone. Podejmujemy się spraw o różnym stopniu zawiłości.

czytanie wyroku na podczas rozprawy
podbijanie pieczątką dokumentów

Prawo spadkowe

Oferujemy wsparcie prawne z zakresu prawa spadkowego. Zajmujemy się kwestiami dotyczącymi stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku czy zachowku, a także przygotowania testamentu. Zapewniamy reprezentację w postępowaniu sądowym m.in. w Sądzie Rejonowym lub Okręgowym.

Prawo rodzinne

Oferujemy pomoc z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego. Obsługujemy sprawy dotyczące postępowań rozwodowych i separacji, podziału majątku dorobkowego oraz alimentów. Adwokaci gwarantują również wsparcie w sprawach o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa i innych z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi.

szczęśliwa para w trakcie podpisywania dokumentów
segregatory na stole

Prawo pracy

Proponujemy pomoc prawną z obszaru prawa pracy. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. zapłaty wynagrodzenia, odszkodowania oraz przywrócenia do pracy. Zajmujemy się także przygotowywaniem i opiniowaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich czy porozumień i uchwał.

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego oferujemy reprezentację przed sądem i kompleksowe doradztwo prawne. Obsługujemy sprawy dotyczące stosunków prawnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej działalności. Zajmujemy się m.in. postępowaniami związanymi z przestępstwami gospodarczymi i postępowaniem egzekucyjnym.

podpisywanie dokumentów i kolumny
młotek sędziowski obok wagi

Prawo administracyjne

Zapewniamy pomoc prawną oraz doradztwo dotyczące prawa administracyjnego. Oferujemy wsparcie w odwoływaniu się od decyzji administracyjnych oraz w sporządzaniu niezbędnych wniosków i pism. Reprezentujemy osoby fizyczne i firmy przed sądami administracyjnymi oraz organizacjami administracji państwowej i samorządowej.

Prawo nieruchomości

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Większość tego typu kwestii dotyczy obiektów budowlanych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o zasiedzenie, rozgraniczenie, służebność czy zniesienie współwłasności. Oprócz reprezentacji przed sądem zapewniamy także kompleksowe doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem nieruchomości.

młotek sędziowski z wagą i dokumentami na stole