Blog

szkoda na mieniu

Jak dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania?

Dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania to proces prawny, w którym osoba lub firma ubiega się o rekompensatę za poniesione szkody lub straty. Ten proces może być złożony i wymagać szczególnej uwagi oraz znajomości prawa. Bez względu na to, czy chodzi o wypadek drogowy, szkody majątkowe czy też niewykonanie umowy, dochodzenie roszczeń może być kluczowym elementem zapewnienia sprawiedliwości i rekompensaty dla poszkodowanych stron.

Czytaj więcej

bank

Strategie obronne banków wobec pozwów frankowych

Udzielanie przez wiele banków tzw. kredytów walutowych doprowadziło do trudnej sytuacji sporą liczbę ich klientów ze względu na niekorzystne dla nich mechanizmy, które zostały wkomponowane w zawierane umowy. Osoby, które zaciągały takie zobowiązania, były nadmiernie obciążane przez rozmaite opłaty od wysokiego i arbitralnie ustalanego kursu walutowego stosowanego do rozliczeń po wymogi dodatkowych ubezpieczeń czy stosowania różnych dopłat dodatkowych. W sytuacji, gdy kurs franka stał się bardzo wysoki, wielu z kredytobiorców miało poważne problemy ze swoimi płatnościami. Ze względu na zmianę sytuacji prawnej oraz przychylne frankowiczom orzecznictwo od postanowień TSUE po wyroki wydawane przez sądy krajowe w sprawach przeciw bankom coraz większa liczba klientów rozważa złożenie pozwu frankowego. W Kaliszu pomocą w tym zakresie służy Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Kaczmarka, zajmująca się również sprawami z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Przekonajmy się, co wiąże się z wystąpieniem na drogę sądową wobec banku.

Czytaj więcej

kredyt frankowy

Jak przygotować się do złożenia pozwu frankowego?

Kredyty we frankach szwajcarskich były przez wiele lat chętnie udzielane klientom banków, którzy często byli jednak nieprawidłowo informowani o ryzyku związanym ze zaciąganiem zobowiązań w obcej walucie, a w podpisywanych przez nich umowach znajdowało się sporo klauzul niedozwolonych. Mimo tego, że przez pewien czas przynosiły one części kredytobiorców wymierne korzyści, dość szybko stały się dla wielu z nich ogromnym problemem.

Czytaj więcej

dyskryminacja w pracy

Prawne sposoby na radzenie sobie z dyskryminacją w miejscu pracy

Ochrona przed dyskryminacją w miejscu pracy jest zagwarantowana w polskim prawie pracy. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania tych przepisów, a wszelkie formy dyskryminacji są nielegalne. Oto kilka sposobów na radzenie sobie z dyskryminacją w miejscu pracy.

Czytaj więcej

rozwód

Rozwód a separacja. Porównanie

Rozwód i separacja to dwa pojęcia, które dotyczą odmiennych sytuacji prawnych. Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy rozwodem a separacją oraz opisanie konsekwencji wynikających z każdej z tych decyzji.

Czytaj więcej

sędzia trzymający młotek

Kto może pełnić rolę reprezentanta w sądzie?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co więcej, niekiedy wskazane jest, aby kwestią obrony zajęła się osoba niezaangażowana, bezstronna i posiadająca obiektywny osąd sytuacji. Dowiedz się, kto może odgrywać rolę reprezentanta w sądzie.

Czytaj więcej

mężczyzna podpisujący dokumenty

Czym jest zachowek?

Zachowek jest bardzo ciekawą instytucją prawa spadkowego, której celem jest ochrona najbliższych spadkodawcy. W tym przypadku chodzi o osoby pozostające w formalnym związku pokrewieństwa, czyli kolejno dzieci i małżonek. Prawo do zachowku przysługuje także rodzicom spadkodawcy, ale tylko wtedy, gdy byliby oni spadkobiercami ustawowymi. Kiedy można ubiegać się o wypłatę zachowku?

Czytaj więcej

pierścionki z dokumentami i długopisem

Skutki orzekania o winie przy rozwodzie

Jednym ze sposobów ustania małżeństwa jest rozwiązanie małżeństwa przez sąd wskutek orzeczenia rozwodu, z ważnych powodów.

Czytaj więcej

rozwód

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

W zdecydowanej większości przypadków małżonkowie dysponują majątkiem wspólnym, należącym w równym stopniu do każdego z nich. Niejednokrotnie ta wspólność pozostaje w mocy nawet po zakończeniu małżeństwa – podział majątku w ramach sprawy rozwodowej jest możliwy, ale rzadki i zależy od dobrej woli zarówno małżonków, jak i sędziego. W praktyce bardzo często konieczne jest osobne postępowanie, skupione wyłącznie na rozdzieleniu majątkowym. W jaki sposób może ono przebiegać?

Czytaj więcej

prawnik w firmie

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają firmy?

Prowadzenie własnej firmy wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązującego prawa. Zatrudnianie pracowników, nawiązywanie kontaktów biznesowych lub sporządzanie dokumentacji to czynności, które muszą być przeprowadzane ściśle według przepisów.

Czytaj więcej