Blog

rozwód

Rozwód a separacja. Porównanie

Rozwód i separacja to dwa pojęcia, które dotyczą odmiennych sytuacji prawnych. Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy rozwodem a separacją oraz opisanie konsekwencji wynikających z każdej z tych decyzji.

Czytaj więcej

sędzia trzymający młotek

Kto może pełnić rolę reprezentanta w sądzie?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co więcej, niekiedy wskazane jest, aby kwestią obrony zajęła się osoba niezaangażowana, bezstronna i posiadająca obiektywny osąd sytuacji. Dowiedz się, kto może odgrywać rolę reprezentanta w sądzie.

Czytaj więcej

mężczyzna podpisujący dokumenty

Czym jest zachowek?

Zachowek jest bardzo ciekawą instytucją prawa spadkowego, której celem jest ochrona najbliższych spadkodawcy. W tym przypadku chodzi o osoby pozostające w formalnym związku pokrewieństwa, czyli kolejno dzieci i małżonek. Prawo do zachowku przysługuje także rodzicom spadkodawcy, ale tylko wtedy, gdy byliby oni spadkobiercami ustawowymi. Kiedy można ubiegać się o wypłatę zachowku?

Czytaj więcej

pierścionki z dokumentami i długopisem

SKUTKI ORZEKANIA O WINIE PRZY ROZWODZIE

Jednym ze sposobów ustania małżeństwa jest rozwiązanie małżeństwa przez sąd wskutek orzeczenia rozwodu, z ważnych powodów.

 

Czytaj więcej

rozwód

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

W zdecydowanej większości przypadków małżonkowie dysponują majątkiem wspólnym, należącym w równym stopniu do każdego z nich. Niejednokrotnie ta wspólność pozostaje w mocy nawet po zakończeniu małżeństwa – podział majątku w ramach sprawy rozwodowej jest możliwy, ale rzadki i zależy od dobrej woli zarówno małżonków, jak i sędziego. W praktyce bardzo często konieczne jest osobne postępowanie, skupione wyłącznie na rozdzieleniu majątkowym. W jaki sposób może ono przebiegać?

 

Czytaj więcej

prawnik w firmie

Z jakiej pomocy prawnej najczęściej korzystają firmy?

Prowadzenie własnej firmy wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązującego prawa. Zatrudnianie pracowników, nawiązywanie kontaktów biznesowych lub sporządzanie dokumentacji to czynności, które muszą być przeprowadzane ściśle według przepisów.

Czytaj więcej

nieruchomosć

Jak sporządzić umowę zbycia nieruchomości?

Umowa zbycia nieruchomości musi być sporządzana według ściśle określonych zasad tak, aby  proces sprzedaży był zgodny z prawem oraz pozwalał chronić interesy stron biorących udział w transakcji. O jakich aspektach trzeba w tym przypadku koniecznie pamiętać?

Czytaj więcej

prawnik

Czy spadek można odrzucić?

Czasami zdarza się, że zmarła osoba miała długi, których nie udało jej się spłacić za życia. W takiej sytuacji stają się one częścią spadku i obowiązek ich spłaty przechodzi na spadkobierców. Najprostszym wydaje się wtedy odrzucenie spadku. W świetle polskiego prawa jest to jak najbardziej możliwe. Warto jednak rozpatrzyć najpierw odrobinę inną, potencjalnie korzystną możliwość, którą jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Czytaj więcej

kredyt

Jak poradzić sobie z kredytem we frankach?

Był taki okres, że branie kredytu we frankach szwajcarskich było korzystnym rozwiązaniem. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, iż pożyczało się wyższą kwotę niż normalnie, przy jednoczesnej spłacie niższych rat po przeliczeniu na złotówki. Cała ta operacja bazowała na korzystnym kursie walut. Problem polega jednak na tym, że to, co dzieje się na rynku walutowym, podlega ciągłym zmianom. Nie inaczej było w przypadku franków szwajcarskich.

Czytaj więcej

pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego i chęć formalnego rozstania z mężem lub żoną wiąże się z koniecznością złożenia w sądzie pozwu rozwodowego. Każdy z małżonków ma prawo napisać pozew o rozwód, o ile nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sformułowanie dokumentu zależy od tego czy jest to pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron. Jakie informacje należy w nim ująć? Oto kilka wskazówek dotyczących pisania pozwu rozwodowego.

Czytaj więcej