Sprawy spadkowe — Kalisz

młotek i książki

Zajmujemy się sprawami spadkowymi w Kaliszu. Śmierć bliskiej osoby to trudne emocjonalnie przeżycie, które często pociąga za sobą również skutki w sferze prawnej. Kwestie podziału majątku, dziedziczenia testamentowego czy ustawowego wymagają znajomości prawa oraz indywidualnego podejścia do każdej ze spraw.

Niekiedy problemy udaje się rozwiązać w ramach ustaleń pomiędzy spadkobiercami a czasem konieczne jest reprezentowanie interesów stron przed sądem prowadzącym postępowanie. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokackiej. To pozwoli podejmować rozsądne decyzje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, odsuwając jednocześnie na bok emocje, które są nieodłącznym elementem tego typu działań.

 

Sprawy spadkowe — zakres usług

W przypadku spraw spadkowych udzielamy wsparcia wszystkim stronom postępowania. Zakres pomocy prawnej obejmuje porady, pomoc w sporządzaniu wniosków, a także zastępstwa procesowe w postępowaniach sądowych o zachowek, odrzucenie, przyjęcie spadku, a także podważenie testamentu czy wydziedziczenie.

Nasze działania mają merytoryczny i praktyczny wymiar. Wykonujemy czynności stosowne do danej sytuacji, a także wyjaśniamy, na czym one polegają i jakie skutki prawne wywierają. Jeśli dojdzie do postępowania dotyczącego np. podziału spadku, będziemy reprezentować Twoje interesy, a także przygotujemy Cię do rozpraw.

 

Na czym polegają nasze działania?

Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku,
  • prowadzenie spraw spadkowych przed sądem,
  • doradztwo w zakresie podatków od spadku,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z zachowku,
  • tworzenie projektów umów o zachowek, o zrzeczenie się dziedziczenia.

Jesteśmy świadomi, że postępowania spadkowe dotyczą delikatnych sfer życia, dlatego kierujemy się pełnym profesjonalizmem, aby Twój udział w całej procedurze był jak najmniej obciążający psychicznie.

Działając również jako prawnicy od nieruchomości, pomagamy rozwiązać szczególnie trudne sprawy, w których chodzi o dziedziczenie domów zamieszkiwanych przez jedną ze stron postępowania.

Jeśli mieszkanie ma być dziedziczone przez kilku spadkobierców, należy znaleźć rozwiązanie, które będzie jednocześnie humanitarne i możliwe w związku z narzędziami, jakie oferuje polski system prawny oraz faktyczna sytuacja konkretnych podmiotów.