Prawo administracyjne

kobieta przy biurkuProwadzimy takie sprawy jak:

  • odwołania od decyzji,
  • skargi do sądów administracyjnych,
  • zażalenia na postanowienia organów administracyjnych,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
  • tworzenie opinii prawnych
  • scalenie, podział nieruchomości.