Na co trzeba się przygotować

mężczyzna przegląda dokumentPrzede wszystkim czas i cierpliwość. Do tego wszelka dokumentacja. Banki często zwlekają z odpowiedziami po kilka miesięcy. Aby ocenić z jakim rodzajem kredytu mamy do czynienia i która opcja dla klienta będzie najkorzystniejsza Kancelaria musi dysponować kompletną dokumentacją dotyczącą kredytu. Do podstawowych dokumentów należą: umowa kredytowa, harmonogram spłat i jego zmiany, obecna wysokość kredytu do spłaty itp. Często dokumentami tymi dysponuje bank. Po tym jak zdecydujemy się na wniesienie sprawy do sądu może ona trwać nawet dwa, trzy lata. Sądy wyznaczają terminy rozprawy w odstępach nawet kilkumiesięcznych, może też być potrzebna w sprawie opinia biegłego, na która często się oczekuje. Ponadto bank jeżeli przegra w pierwszej instancji na pewno się odwoła. Na rozpoznanie apelacji często czas oczekiwania wynosi kilka miesięcy. Jednak w razie wygrania sprawy zyski są często duże. Mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy oszczędności na przyszłość. Inny wynik to brak kredytu plus zwrot nadpłaty ze strony banku. Tak czy inaczej zawsze warto.


Przykład reprezentatywny:


Klient zaciągnął kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich w banku X. W momencie jego udzielenia równowartość w PLN wynosiła 200 000. Na dzień dzisiejszy klient wszelkich wpłat na rzecz banku dokonał 180 000 PLN. Łącznie z odsetkami klientowi pozostało do spłaty 350 000 PLN. Umowa została uznana za nieważną przez sąd. Klient musi bankowi zwrócić jeszcze 20 000 PLN, co stanowi różnicę pomiędzy tym co klient otrzymał od banku, a tym co do tej pory spłacił. Klient realnie zyskuje 330 000 PLN.