Prawo cywilne

posążek-obok-ksiązekPrawo cywilne jest jednym z najbardziej obszernych gałęzi prawa. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, mając jednak na uwadze doświadczenie z poprzednich spraw. Prowadzimy m.in. :

  • sprawy o zapłatę,
  • sporządzanie projektów pism, wezwań do zapłaty,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • sprawy o ustanowienie służebności,
  • tworzenie projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, odwołania darowizny,
  • sprawy o błąd w sztuce lekarskiej,
  • sprawy o zniesienie współwłasności,
  • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia,
  • współpracujemy również z kancelariami komorniczymi w celu szybszego egzekwowania należnych roszczeń.