Pomoc prawna frankowiczom

posążek przed książkami

Pomoc prawna frankowiczom to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii. Ukończyliśmy liczne szkolenia poświęcone klauzulom abuzywnym i kredytom frankowym. Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie zarówno w przypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych.

 

Odfrankowanie kredytu i unieważnienie umowy kredytowej

W sprawach związanych z kredytami frankowymi jesteśmy w pełni zaangażowani od przejęcia dokumentacji aż do wyroku sądowego. Dążymy do rozwiązań jak najbardziej korzystnych z punktu widzenia klienta. Duża część prowadzonych przez nas postępowań kończy się odfrankowaniem kredytu lub unieważnieniem umowy kredytowej. Odfrankowanie kredytu oznacza usunięcie klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej oraz umożliwia otrzymanie zwrotu nadpłaconych rat. Dalej kredyt spłacany jest w złotówkach, a klient pozbywa się ciążącego na nim od lat stresu związanego z ogromem zadłużenia. Z kolei unieważnienie umowy kredytowej oznacza przyjęcie, że taka umowa nigdy nie została zawiązana. Kredytobiorca spłaca jedynie taką sumę, jaką pożyczył od banku – bez odsetek oraz prowizji.

 

Dlaczego warto szukać pomocy prawnej w sprawach kredytów frankowych?

Skuteczna walka z bankiem i odzyskanie swoich należności są możliwe. Kancelarie świadczące pomoc dla frankowiczów, takie jak nasza kancelaria adwokacka, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające nie tylko zmniejszyć zadłużenie, ale nawet unieważnić umowę kredytową. Po stronie kredytobiorców stoją m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz wiele autorytetów ze świata finansów i ekonomii.