Prawo karne

uścisk dłoniW sprawach z zakresu prawa karnego działamy szybko i skutecznie. W takich sprawach przede wszystkim liczy się zaangażowanie i szybkość działania obrońcy czy pełnomocnika. Pomagamy na każdym etapie spraw karnych, tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym, a później również w wykonawczym. Nadto oferujemy również:

  • analizę oraz tworzenie opinii prawnych,
  • sporządzanie projektów zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,
  • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • obronę skarżonego na każdym etapie postępowania,
  • sporządzanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie kary, odroczenie wykonania kary,
  • reprezentowanie przed sądem osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, bądź zatrzymanie.