Co można zyskać?

książki i laptopNajpopularniejszymi sposobami zakwestionowania umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich są: ustalenie nieważności umowy kredytowej lub tzw. odfrankowienie umowy kredytowej.


W razie powodzenia sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytowej doprowadzamy do sytuacji, w której strony tej umowy powinny zwrócić sobie to co wzajemnie do tej pory świadczyły. Oznacza to, że po wygraniu takiej sprawy należy bankowi oddać kwotę pieniędzy, którą nam pożyczył, czyli na przykład 40 000 franków szwajcarskich/równowartość w złotych polskich, bez odsetek i opłat, które naliczono w związku z kredytem. Na kwotę do zwrotu bakowi można przy tym zaliczyć wszystkie wpłaty, jakich do tej pory klient/kredytobiorca dokonał. Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy klient/kredytobiorca już spłacił kwotę, którą pożyczył, a nawet często to bank musi zwrócić nadpłatę. Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, gdy do spłaty kapitału klientowi brakuje już niewiele, na przykład 4 000 franków szwajcarskich, ponieważ dotychczas spłacił 36 000 franków szwajcarskich. Wówczas klient/kredytobiorca powinien tą brakująca kwotę spłacić jednorazowo, ale uwalnia się od kredytu. Zatem w naszym przykładzie po przeliczeniu franków na złotówki sytuacja przedstawiałaby się następująco. Klient pożyczył od banku 85 000 PLN (40 000 franków szwajcarskich po ówczesnym kursie). Do tej pory bank od klienta otrzymał 75 000 PLN w różnych opłatach, prowizjach, odsetkach i ratach kapitałowych. Do końca spłaty kredytu klientowi pozostało 15 000 PLN wszystkich opłat rozłożone na 10 lat. W tym przykładzie po wygranej sprawie klient spłaca bankowi 10 000 PLN i uwalnia się na zawsze od tego kredytu, a hipoteka na nieruchomości ulegnie wykreśleniu.

W razie powodzenia sprawy o odfrankowienie kredyt pozostaje, ale przeliczamy go ponownie tak jakbyśmy wzięli go w złotych polskich. Nie należy tego mylić z przewalutowaniem kredytu na złotówki. Odfrankowienie polega na ponownym przeliczeniu kredytu, tak jakbyśmy od początku wzięli go w złotówkach. W tej sytuacji zmniejszeniu ulegnie zarówno kapitał kredytu, jak również wysokość jednej raty. Kredyt pozostaje ale na korzystniejszych zasadach i znika ryzyko zmian kursowych franka szwajcarskiego. Oprocentowanie kwoty jaką dostaliśmy następuje po bankowym kursie oprocentowania kredytów złotówkowych. Drugim przypadkiem tzw. odfrankowienia jest usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji tego, że kredytu udzielono we frankach, takich jak np. różnice kursowe w banku, w którym mamy kredyt od kursu rynkowego franka szwajcarskiego. Tak czy inaczej, zawsze zyskuje klient.