Prawnik Kalisz — nieruchomości

białe filary

Oferujemy usługi prawnika od nieruchomości w Kaliszu. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, którzy zajmują się zarządzaniem majątkiem konkretnego podmiotu gospodarczego. Reprezentujemy też interesy organizacji rządowych i pozarządowych w tym także fundacji, stowarzyszeń.

Prawo nieruchomości to skomplikowana dziedzina prawa, która na przestrzeni lat ulega licznym modyfikacjom. Zmieniające się przepisy wymagają stałej edukacji w zakresie nowelizacji i powstawania nowych aktów prawnych. W związku z tym warto korzystać z pomocy adwokackiej, która będzie ukierunkowana na konkretne działania i zwiększy szansę na osiągnięcie założonych celów w konkretnych postępowaniach.

 

Prawnik a nieruchomości — zakres oferowanych działań

Najczęstszym działaniem w zakresie prawa nieruchomości jest obrót nieruchomościami, czyli działania ukierunkowane m.in. na handel obiektami, ale także ich wynajem, dzierżawę, użyczenie. W tym wypadku pomagamy m.in. w kwestiach związanych z nieruchomościami wchodzącymi w skład majątku, który jest dzielony w ramach postępowania dotyczącego rozwodu, a także w związku z podziałem spadku między spadkobierców testamentowych oraz ustawowych.

Tworzymy projekty umów o zbycie nieruchomości, a także informujemy na temat tego, jak poszczególne klauzule wpływają na konkretne działania. Jednocześnie pomagamy z umowami o najem i najem okazjonalny, aby treść dokumentów zabezpieczała nie tylko interesy wynajmujących nieruchomość, ale także jej właścicieli. Nadzorujemy również negocjacje warunków powyższych umów.

Prowadzimy również sprawy sądowe o zniesienie współwłasności na nieruchomości oraz o zasiedzenie nieruchomości — zarówno w dobrej, jak i w złej wierze. Pomagamy przygotować niezbędne dokumenty, informujemy o przebiegu postępowania, a także o skutkach prawnych, jakie wywierają konkretne działania.

 

Współpraca z notariuszem, spory z deweloperami

Współpracujemy z kancelarią notarialną, co umożliwia reprezentowanie interesów Klientów również w związku z czynnościami, które zgodnie z wymogami prawa są dokonywane w obecności notariusza i pod jego nadzorem.

Opiniujemy oraz prowadzimy spory z deweloperami o zawarte w umowach kary umowne, czy o niedostarczenie lokalu w terminie, lub odpowiedzialność dewelopera za wadliwe wykonanie umowy.