Koszty i czas

posążek z wagąNa pierwszym spotkaniu oferujemy bezpłatną analizę zawartej umowy z bankiem. Na tym spotkaniu również dowiecie się Państwo ile dokładnie będzie kosztowała Wasza sprawa oraz jaki jest przewidywany czas trwania sporu. Co do honorarium Kancelaria jest elastyczna i dopasowuje się do preferencji klienta. Wynagrodzenie może być ryczałtowe za całą sprawę niezależnie od wyniku (opcja najtańsza), mieszane – częściowo stała kwota plus wynagrodzenie od sukcesu, lub tylko od sukcesu plus koszty biurowe i zwrot kosztów podróży na rzecz Kancelarii. Każda z wybranych przez klienta opcji jest przejrzysta i zrozumiała.


Pewnym ciężarem dla klienta może być opłata sądowa od pozwu. Wynosi ona najczęściej 5% wartości przedmiotu sprawy. W zasadzie powinna być liczona od wartości udzielonego kredytu w sprawach o unieważnienie umowy, a w sprawach o odfrankowienie 5% tej kwoty, której zwrotu będziemy żądać. Dla osób niezamożnych pomocą może być instytucja zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek o takie zwolnienie można złożyć w każdej sprawie. Kancelaria pomaga oczywiście taki wniosek sformułować i wypełnić konieczny formularz.


W razie wygrania sprawy w 100% bank będzie miał na ogół obowiązek zwrócić nam poniesione koszty opłat sądowych, zaliczek na biegłych oraz koszty poniesione celem reprezentowania przez adwokata według określonej, z góry znanej stawki. Dlatego jeżeli wygrywamy sprawę, koszty poniesione przez klienta powinny być zwrócone przez bank.