Czym jest zachowek?

Zachowek jest bardzo ciekawą instytucją prawa spadkowego, której celem jest ochrona najbliższych spadkodawcy. W tym przypadku chodzi o osoby pozostające w formalnym związku pokrewieństwa, czyli kolejno dzieci i małżonek. Prawo do zachowku przysługuje także rodzicom spadkodawcy, ale tylko wtedy, gdy byliby oni spadkobiercami ustawowymi. Kiedy można ubiegać się o wypłatę zachowku?

mężczyzna podpisujący dokumenty

 

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek jest specyficzną formą zabezpieczenia finansowego osób, które z różnych przyczyn nie zostały ujęte w testamencie spadkodawcy. Jeśli osoby należące do najbliższej rodziny zmarłego są powołane do spadku z ustawy, mają prawo do zachowku. W pierwszej kolejności są to zstępni, czyli dzieci spadkodawcy (a w przypadku, gdy nie żyją, są to jego wnuki i prawnuki), ale również małżonek (jeśli w chwili śmierci małżeństwo było ważne). W sytuacji, gdy zmarły nie miał żony ani dzieci, o prawo do otrzymania zachowku mogą się ubiegać jego rodzice. Sprawy spadkowe bywają skomplikowane i kłopotliwe – tak też jest, gdy dotyczą roszczenia o zachowek. Na pewno warto wiedzieć, że jeśli osoba nie jest dzieckiem, małżonkiem ani rodzicem spadkodawcy, nie powinna oczekiwać otrzymania zachowku. Być może jednak sama będzie musiała ten zachowek zapłacić.

 

Kto ma obowiązek zapłaty zachowku?

Zachowek dla najbliższej rodziny, która nie została ujęta w testamencie, w pierwszej kolejności powinien być zapłacony przez spadkobierców. Jeśli nie są oni w stanie pokryć zachowku, obowiązek ten spada na zapisobierców windykacyjnych, czyli osoby, które otrzymały konkretny przedmiot z majątku zmarłego w zapisie windykacyjnym zawartym w testamencie. Jeśli i od nich nie można uzyskać zachowku, roszczenie należy skierować do obdarowanych, czyli osób, które otrzymały darowiznę zaliczaną do spadku.