Jak napisać pozew rozwodowy?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego i chęć formalnego rozstania z mężem lub żoną wiąże się z koniecznością złożenia w sądzie pozwu rozwodowego. Każdy z małżonków ma prawo napisać pozew o rozwód, o ile nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sformułowanie dokumentu zależy od tego czy jest to pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron. Jakie informacje należy w nim ująć? Oto kilka wskazówek dotyczących pisania pozwu rozwodowego.

 

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy powinien zawierać następujące informacje:
• Data i miejsce złożenia pozwu oraz nazwa i adres właściwego sądu okręgowego. 
• Dane powoda/powódki – osoby składającej pozew oraz pozwanego/pozwanej: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL
• Odpowiedni tytuł: pozew o rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. 
Wskazanie żądania – dokładne określenie, o co się wnioskuje (rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie/z orzekaniem o winie, zaniechanie orzekania o wspólnym mieszkaniu stron, podział kosztów postępowania sądowego, zezwolenie lub brak zezwolenia na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego). We wniosku powinna zostać uwzględniona data ślubu i nazwa Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został zawarty oraz numer aktu małżeństwa.
• Wysokość alimentów, kwestię kontaktów z dziećmi i miejsce ich zamieszkania, jeśli małżonkowie posiadają niepełnoletnie potomstwo
• Podział majątku – wskazanie, co należy do stron
• Imiona i nazwiska świadków w sprawie
Uzasadnienie – podanie argumentów za tym, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, wskazanie, czy małżonkowie starali się ratować małżeństwo, jak wyglądają ich obecne stosunki

pozew rozwodowy

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy musi być podpisany własnoręcznie imieniem i nazwiskiem osoby wnoszącej wniosek (powód/powódka lub prawnik reprezentujący), a następnie złożony w dwóch egzemplarzach w sądzie okręgowym, w którego obrębie mieszka powód lub powódka. Do samego wniosku należy również dodać załączniki: skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z kopią, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, jeśli są niepełnoletnie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. 
Aby mieć pewność, że pozew został napisany w poprawny sposób, warto zlecić to zadanie specjalistom. Jest to szczególnie wskazane w przypadku składania pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, gdzie w zwięzły i konkretny sposób należy opisać historię małżeństwa, a także uzasadnić winę współmałżonka za rozpad związku. Doświadczenie adwokatów i wiedza z zakresu prawa rodzinnego znacznie ułatwi sporządzenie samego pozwu, jak i przeprowadzenie sprawy rozwodowej w sądzie bez komplikacji.