Jak przygotować się do złożenia pozwu frankowego?

Kredyty we frankach szwajcarskich były przez wiele lat chętnie udzielane klientom banków, którzy często byli jednak nieprawidłowo informowani o ryzyku związanym ze zaciąganiem zobowiązań w obcej walucie, a w podpisywanych przez nich umowach znajdowało się sporo klauzul niedozwolonych. Mimo tego, że przez pewien czas przynosiły one części kredytobiorców wymierne korzyści, dość szybko stały się dla wielu z nich ogromnym problemem.

kredyt frankowy

 

Przez wzrost stóp procentowych oraz niekorzystnie kształtujący się kurs franka względem złotego doprowadziły do sytuacji, że spłacanie comiesięcznych rat stawało się niezwykle trudne. Zazwyczaj powodowało to wzrost zadłużenia i często prowadziło do znacznego obciążenia domowych budżetów. Zmiany w istniejących regulacjach oraz orzecznictwie sprawiły, że realną opcją stało się dochodzenie od instytucji finansowych rozmaitych roszczeń przez pozew frankowy. W Kaliszu pomocą frankowiczom zajmuje się Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Kaczmarka. Przekonajmy się, jakie wiążą się z tym opcje.

 

Co trzeba wiedzieć o opcjach, które mają frankowicze?

Większość frankowiczów dzięki korzystnym zmianom w prawie i sprzyjającemu orzecznictwu w sporach sądowych z bankami zyskała kilka opcji na rozwiązanie swoich problemów oraz uzyskanie niesłusznie pobranych od nich pieniędzy. Klienci banków spłacający kredyt we frankach szwajcarskich mogą domagać się unieważnienia zawartej umowy albo jej tzw. odfrankowienia, a zatem zmiany obowiązującej w rozliczeniach waluty z wszystkimi tego konsekwencjami. Przy chęci unieważnienia umowy kredytowej w składanym pozwie należy powoływać się na znajdujące się w niej klauzule abuzywne, a więc takie, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami i jako takie stają się nieważne. Istotne jest również wskazanie, że są one poważnym naruszeniem zasad współżycia społecznego z powodu korzystania przez instytucję finansową ze swych uprawnień wypływających z postanowień kontraktu w sposób niezgodny z celem społeczno-gospodarczym. Efektem uwzględnienia przez sąd racji skarżącego będzie sytuacja, w której obie strony zwracają otrzymane od siebie świadczenia. Klient jest zobowiązany do przekazania bankowi całości kapitału przez wpłatę niespłaconej do tej pory części. Bank natomiast jest zobligowany do zwrotu pobranych odsetek i związanych z umową opłat.

 

Co trzeba wiedzieć o odfrankowieniu umowy?

Jeżeli frankowicz wybrał opcję odfrankowienia, w umowie wprowadzane są zmiany polegające na usunięciu z niej klauzul abuzywnych oraz określane są nowych zasady spłat, jeżeli chodzi o wysokość stóp procentowych oraz walutę. Kredyt taki staje się kredytem złotówkowym, a jego oprocentowanie opiera się o stawkę LIBOR. Co równie ważne, pozwana instytucja finansowa musi w razie pomyślnego dla pozywającego wyroku oddać opłaty pobrane na bazie klauzul abuzywnych. Przekłada się to na zmniejszenie wysokości zobowiązania, a tym samym wielkość comiesięcznych rat.