Jak sporządzić umowę zbycia nieruchomości?

Umowa zbycia nieruchomości musi być sporządzana według ściśle określonych zasad tak, aby  proces sprzedaży był zgodny z prawem oraz pozwalał chronić interesy stron biorących udział w transakcji. O jakich aspektach trzeba w tym przypadku koniecznie pamiętać?

 

Czym dokładnie jest nieruchomość?

Najpierw warto zaznaczyć, czym w świetle prawa jest nieruchomość. To bowiem nie tylko domy, mieszkania lub inne budynki, ale zgodnie z literą kodeksu cywilnego również grunty, w tym lasy, działki oraz tereny o przeznaczeniu rolniczym.

 

W jaki sposób należy dokonać zbycia nieruchomości?

Bardzo ważną kwestią jest to, aby taka umowa była zawarta w formie aktu notarialnego, to bowiem notariusz czuwa nad tym, aby zabezpieczyć prawa stron transakcji. Jest to także gwarancja, że transakcja będzie zgodna z obowiązującym prawem notarialnym. Za taką usługę przysługuje mu oczywiście wynagrodzenie zgodnie z obowiązującą taksą notarialną. Strony są zobligowane też do uiszczenia opłat sądowych, podatku VAT od takiej czynności, a także wyrównania kosztów związanych ze sporządzeniem odpisów aktu notarialnego.

drewniany domek

 

Co zawiera umowa zbycia nieruchomości?

Aby dokument był zgodny z literą prawa, musi zawierać szereg najważniejszych elementów. Prawo nieruchomości wskazuje, że muszą być to takie informacje jak:

  • data sporządzenia dokumentu wraz z godziną i minutą rozpoczęcia procedury,
  • lokalizacja sporządzania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości,
  • dane notariusza,
  • dane personalne stron transakcji, wraz z imionami rodziców i miejscami zamieszkania,
  • oświadczenia wszystkich stron,
  • potwierdzenie odczytania aktu i jego przyjęcia,
  • podpisanie stron transakcji, a także złożenie podpisu przez notariusza.

Jak widać sporządzenie umowy zbycia nieruchomości wymaga spełnienia kilku zasad. Na szczęście proces ten jest ujednolicony, zaś o jego poprawność dba notariusz biorący udział w tego typu czynnościach. Jednak w przypadku samego procesu warto skorzystać z pomocy prawnika doświadczonego w zakresie prawa nieruchomości.