Kiedy sporządza się opinię prawną?

Różne sytuacje niosą ze sobą konsekwencje prawne, które bez odpowiedniej wiedzy będą trudne do przebrnięcia. Prawnik może sporządzić opinię, która choć nie jest wiążąca dla sądu ani żadnej innej instytucji, często okazuje się nieoceniona dla klienta.

 

Co to jest opinia prawna? 

Opinia prawna jest materiałem analitycznym, który odnosi się do konkretnego zagadnienia prawnego. Wydaje się ją  w celu wyjaśnienia określonych problemów danego przypadku oraz zaproponowania potencjalnych rozwiązań. Uwzględnia ona więc opis, analizę sprawy popartą aktualnymi przepisami prawa, zagrożenia, wnioski końcowe oraz możliwości postępowania  w wybranej sytuacji.  W analizie znajdują się również koszty, które trzeba ponieść, praktyka i orzecznictwo sądowe oraz interpretacja wraz z podstawą prawną uzasadniającą dane stanowisko. Opinię prawną może wydać tylko osoba mająca odpowiednie kwalifikacje, czyli radca prawny lub adwokat. Sporządza się ją  w wersji skróconej lub rozbudowanej. Pierwszy przypadek stosuje się w trybie przyspieszonym. W drugim zawiera się pełny stan orzecznictwa danej sprawy.

 

Kiedy opinia prawna może okazać się niezbędna? 

opinia prawna

Opinię prawną wydaje się dla przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości co do przepisów prawa. Prawnik dokonujący np. interpretacji ustawy ułatwia jej zrozumienie, pomaga  w sporach i sprawdza, jakie sądy podchodzą pod dane zagadnienie. Opinię prawną sporządza się również ze względu na wskazanie praw i obowiązków wynikających z konkretnych dokumentów  w konfliktowych sytuacjach. Może to dotyczyć np. różnego rodzaju umów. W opinii przedstawia się także procedury prowadzące do osiągnięcia założonego celu jak np. nabycie spółki lub zmiana współwłasności. Korzystają z niej także osoby fizyczne, ponieważ przedstawia szczególny pogląd na sprawę rozpatrywaną przed sądem, co ma na celu obiektywne jej rozpoznanie uwzględniające poglądy przedstawione w postępowaniu przez strony. W opinii może zostać wskazane pomyślne rozwiązanie problemu oraz argumenty, jakie może podnosić strona przeciwna.

 

Ile to kosztuje?  

Opinie pomagają w rozpoznaniu różnego rodzaju stanów faktycznych  w świetle ustaw i publikacji. Sporządza się je dla klientów, którzy nie są pewni co do swoich praw i obowiązków. Ze względu na to, że wykonuje się je pod konkretne sytuacje, mają charakter indywidualny. Klient musi powiadomić prawnika o wszystkich niezbędnych faktach i okolicznościach. Jego satysfakcja będzie zależała od osobistego zaangażowania.  w zależności od tego, jak skomplikowane jest dane zagadnienie i ile pracy trzeba  w nie włożyć, tak wysoka będzie cena. Często wydanie opinii wymaga przeanalizowania więcej aktów prawnych, publikacji i orzeczeń niż przy poradzie prawnej.