Kto może pełnić rolę reprezentanta w sądzie?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co więcej, niekiedy wskazane jest, aby kwestią obrony zajęła się osoba niezaangażowana, bezstronna i posiadająca obiektywny osąd sytuacji. Dowiedz się, kto może odgrywać rolę reprezentanta w sądzie.

Adwokat lub radca prawny

sędzia trzymający młotek

Powszechnie wiadomo, że adwokaci i radcy prawni, czyli profesjonalni prawnicy, mogą reprezentować sprawy swoich klientów podczas procesów sądowych w każdym rodzaju spraw. Warto wiedzieć, że adwokat (lub radca prawny) może być wyznaczonym pełnomocnikiem z urzędu.

Jeśli potrzebujesz fachowego wsparcia, doradztwa, obsługi prawnej lub pełnomocnika w sądzie, skorzystaj z usług naszej Kancelarii Adwokackiej w Kaliszu.

Kto jeszcze może być pełnomocnikiem strony?

Nie tylko adwokat i radca prawny może być reprezentantem w sądzie. Oprócz tego w roli pełnomocnika strony może występować:

  • osoba sprawująca zarząd jej majątkiem lub interesami; podstawą do tego są relacje pozaprocesowe łączące daną osobę ze stroną,
  • członkowie rodziny w postępowaniu cywilnym, np. rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci, pozostali zstępni strony (wnuki, prawnuki itd.); nie ma konieczności, by krewni mieli wykształcenie prawnicze,
  • współuczestnicy sporu, gdy strona procesu składa się z wielu osób,
  • pracownicy w przypadku osoby prawnej lub przedsiębiorcy,
  • pełnomocnicy uprawnieni do występowania w konkretnych sprawach (specyficzne rodzaje sporów).

Czym jest pełnomocnictwo procesowe?

Warto przy tym podkreślić, że pełnomocnictwo procesowe nie ogranicza się wyłącznie do występowania przed sądem podczas procesu. To również podejmowanie wszystkich czynności procesowych, nawet jeśli nie odbywają się one bezpośrednio na sali sądowej.