Rozwód a separacja. Porównanie

Rozwód i separacja to dwa pojęcia, które dotyczą odmiennych sytuacji prawnych. Niniejszy wpis ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy rozwodem a separacją oraz opisanie konsekwencji wynikających z każdej z tych decyzji.

rozwód

 

Separacja – czasowa przerwa w związku małżeńskim

Separacja to rodzaj zawieszenia współżycia między małżonkami, nie prowadzący do zakończenia małżeństwa. Sprawa separacji może być rozpatrywana przez sąd na wniosek jednego z małżonków, który musi wykazać istnienie okoliczności uzasadniających konieczność rozdzielenia na czas oznaczony. Jest stosowana w sytuacjach, gdy małżonkowie chcą zachować małżeństwo, ale potrzebują czasu na rozwiązanie problemów, takich jak konflikty czy poczucie osamotnienia. W trakcie trwania separacji małżonkowie pozostają w związku małżeńskim i nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.

 

Rozwód – koniec małżeństwa

Rozwód jest rozwiązaniem stosunku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego z małżonków lub obojga. Rozwodowi może towarzyszyć orzeczenie o winie jednej ze stron, co ma wpływ na możliwość składania roszczeń alimentacyjnych czy podział majątku wspólnego. Proces rozwodowy w Polsce może być zarówno krótki, jak i długotrwały, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz postawy stron. W przypadku rozwodu całkowicie rozwiązane są więzy prawne między małżonkami, a każda ze stron może zawrzeć nowe małżeństwo.

Warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego adwokata zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu. W Kaliszu pomoc prawną w tym zakresie zapewnia nasza kancelaria adwokacka.

 

Konsekwencje rozwodu i separacji

Również skutki rozwodu i separacji są różne. W przypadku rozwodu następuje podział majątku wspólnego, a także ustalenie kwestii związanych z opieką nad dziećmi oraz alimentacją. Możliwe jest także orzeczenie o winie jednej ze stron, co może wpłynąć na wysokość alimentów czy podział majątku. W przypadku separacji majątek wspólny nie jest dzielony, jednak sąd może unormować sytuację finansową stron poprzez orzeczenie obowiązku alimentacyjnego względem jednego z małżonków lub dzieci.

W sytuacji trwania separacji istnieje możliwość powrotu do wspólnego życia małżeńskiego, w przeciwnym razie separacja może przerodzić się w rozwód.