Strategie obronne banków wobec pozwów frankowych

Udzielanie przez wiele banków tzw. kredytów walutowych doprowadziło do trudnej sytuacji sporą liczbę ich klientów ze względu na niekorzystne dla nich mechanizmy, które zostały wkomponowane w zawierane umowy. Osoby, które zaciągały takie zobowiązania, były nadmiernie obciążane przez rozmaite opłaty od wysokiego i arbitralnie ustalanego kursu walutowego stosowanego do rozliczeń po wymogi dodatkowych ubezpieczeń czy stosowania różnych dopłat dodatkowych. W sytuacji, gdy kurs franka stał się bardzo wysoki, wielu z kredytobiorców miało poważne problemy ze swoimi płatnościami. Ze względu na zmianę sytuacji prawnej oraz przychylne frankowiczom orzecznictwo od postanowień TSUE po wyroki wydawane przez sądy krajowe w sprawach przeciw bankom coraz większa liczba klientów rozważa złożenie pozwu frankowego. W Kaliszu pomocą w tym zakresie służy Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Kaczmarka, zajmująca się również sprawami z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Przekonajmy się, co wiąże się z wystąpieniem na drogę sądową wobec banku.

bank

 

Jak wyglądają szanse kredytobiorców w starciu z bankiem?

Korzystne wyroki wydawane przez kolejne składy orzekające w sprawach wytaczanych bankom udzielającym kredytów frankowych pokazują, że szanse na pożądane rozstrzygnięcie są bardzo wysokie. W zależności od zapisów umowy oraz sytuacji konkretnego kredytobiorcy możliwe jest zwykle odzyskanie zdecydowanej większości wpłaconych na rzecz banków opłat czy przewalutowanie kredytu na dobrych warunkach. Warto też pamiętać, że coraz to nowe strategie obrony wybierane przez banki np. roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie są uznawane przez sądy.

 

Co trzeba zrobić, by wygrać z bankiem?

Banki są potężnymi instytucjami, które zatrudniają wielu znakomitych prawników. By wygrać spór, trzeba więc skorzystać ze wsparcia dobrej kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w sprawach tego rodzaju. Pozwoli to na dokładne przeanalizowanie sytuacji klienta, przygotowanie optymalnej strategii działania oraz złożenie pozwu, który daje wysokie szanse na uzyskanie rozstrzygnięcia po myśli klienta.